| Support

Xin chào, Tuha giúp gì được cho quý khách?

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tuha

Thiết lập tài khoản

Hướng dẫn nhà bán hàng thiết lập tài khoản lần đầu khi sử dụng Tuha.

Marketing

Hướng dẫn nhà bán hàng cài đặt và quản lý hội thoại chat, khách hàng và kết nối landing page.

Bán hàng

Xem các hướng dẫn sử dụng tính năng bán hàng và quản lý khách hàng đối với nhân viên Sale.

Kế toán & Kho vận

Hướng dẫn chi tiết các bước import/export Excel, xem dữ liệu báo cáo kế toán và kho hàng.

Thiết lập vận chuyển

Hướng dẫn chủ shop liên kết với các đơn vị vận chuyển và sử dụng tính năng giao hàng.

Báo cáo

Hướng dẫn nhà bán hàng thiết lập báo cáo và truy xuất dữ liệu hệ thống.

Cần thêm sự hỗ trợ?
Liên hệ ngay với đội ngũ Tuha!